EIRIK BLODØKS 948 og 952 - 954

Myntsted: York

Penning


Adversomskrift: ERIC REX
Reversomskrift: ACULF MONAdversomskrift: ERIC REX
Reversomskrift: INGÆL CARAdversomskrift: ERIC REX EF E
Reversomskrift: RADY ???Adversomskrift: ERIC REX
Reversomskrift: INGEL CARH


Disse myntene regnes vanligvis for en del av den engelske numismatikken.